P BLOK İŞ YERİMİZE ÜYE KAYIT EDİLECEKTİR.

P BLOK işyerimize üye kayıt edilecektir. İlgilenenlerin üyelik şartları için Kooperatifimize müracaat etmeleri rica olunur. İSTOÇ Yönetim Kurulu
P BLOK İŞ YERİMİZE ÜYE KAYIT EDİLECEKTİR.

AÇIK ARTTIRMA ŞARTLARI:

1- Açık arttırmaya kooperatif Ana Sözleşmesi çerçevesine göre kooperatif üyesi olmak bakımından gerekli şartlara haiz olanlar katılacaktır.

2- Açık arttırma sureti ile yapılacak ihale, kapalı zarf usulü ile teklif alma yöntemi ile yapılacak olup teklifler, teklif verme mektubu imzalanarak en geç 17.03.2015 tarihi saat 12.00 e kadar İstoç Yönetim Binasına kayıttan geçilerek teslim edilecektir. Teklifler muhammen bedel altında verilemez. Muhammen bedel altında verilen teklifler dikkate alınmayacaktır. Teklif vermek isteyenler 20.000 TL tutarlı nakit teminatı kooperatifimizin İş Bankası İstoç Şubesi 1225-18066 nolu hesabına yatırılacaklar ve tekliflerinde banka dekontunu kapalı olarak verecekleri zarfa ekleyeceklerdir.

3- Açık arttırma 17.03.2015 günü saat 17.00 de İstoç Yönetim Binası Bağcılar/İstanbul adresinde yapılacaktır. Açık arttırmaya gerçek kişiler bizzat ve tüzel kişiler ise noterden ihaleye katılmak üzere özel yetkili kılacakları vekilleri temsili ile katılacaklardır. Kapalı teklif zarfları teklif verip açık arttırma şartnamesini kabul ederek imzalayanların huzurunda açılarak açık arttırmaya başlanılacak ve en fazla teklifi veren gerçek veya tüzel kişi üye olarak kaydedilecektir.

4- Açık arttırma sonucunda üye kaydedilmeyenlere teminatları 10 iş günü içinde iade edilecektir. Açık arttırma sonucunda işyeri için en fazla teklifi vererek üye olmasına karar verilen gerçek veya tüzel kişinin hangi nedenle olursa olsun üye olmaktan vazgeçmesi halinde ve/veya kooperatif üyeliği bakımından ana sözleşme çerçevesinde üyelik şartlarına haiz olmayanların katılması ve gayrimenkul üyeliği kendilerine ihale edilmesi halinde sonradan üyelik şartlarını taşımadıklarının tespiti durumunda üye kabul edilmezler ve her iki durumda da teminatları irad kaydedilir. Bu durumda teminatı irad kaydedilen ihale katılımcısı ayrıca aynı zamanda ikinci sırada yer alan teklif sahibi ile oluşan fark bedelden sorumlu olurlar.

5- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca bir hükme hacet kalmaksızın kooperatif tarafından tahsil olunacaktır.

6- Açık arttırma sureti ile ihaleye katılmak isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Kooperatif yönetimine başvurmaları ilan olunur.19/01/2015

Kooperatif ihaleyi yapıp yapmamakta veya iptal etmekte serbesttir.


S.S İstanbul Toptan Ticaret Depolama ve Küçük Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

AÇIK ARTTIRMA SURETİ VE İHALE YOLU İLE ÜYE KAYIT ŞARTNAMESİ

                S.S. İstanbul Toptan Ticaret Depolama ve Küçük Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi olarak Ana Sözleşme çerçevesinde Ana Sözleşme de belirlenen amaca uygun olarak üyelerimizi işyeri sahibi yapmak ve ayrıca iş yerlerinin bir an önce bitirilip bu işyerlerine üye kaydının tamamlanıp kooperatif amacının gerçekleştirilerek işletme kooperatifine üye kaydının tamamlanıp kooperatif amacının gerçekleştirilerek işletme kooperatifine dönüşümün sağlanması amacı ile ve ayrıca henüz ortaklara duyuru yapılmadan dahi gayrimenkulün yapımı sırasında gelen taleplerin çokluğu dikkate alınmakla, üye kaydedilecek P Blok İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Mahmutbey, F21C17C1D pafta, 2136 ada 3 Parselde yer almaktadır. 4 katta toplam 1034 m² yüz ölçümlü taşınmaza kooperatifimiz tarafından yapılacak açık arttırma ihale yolu ile üye kaydı yapılacaktır.

Üye kaydı yapılacak taşınmaz, Bağcılar Belediye hudutları içinde Bağcılar İlçesi F21C17C1D pafta, 2136 ada 3 parselde, İstoç Ticaret Merkezi 5 Nolu ada da, Edirne otobanına ve büyük camimize yakın P Blok olarak bilinen işyeridir.

İşyeri, zemin oturumu 229 m² olan, Bodrum + Zemin + 2 Normal olmak üzere toplam 1034 m²’lik 4 kattan müteşekkil müstakil betonarme binadır. Bina dış cephesi giydirme ve pencereler ısı camlı alüminyum doğrama cepheli olup, binanın çevre düzenlemesi yapılmıştır.

Gayrimenkul ilçenin merkezinde ticari anlamda son derece gelişme gösteren mevkide olup su, elektrik, doğalgaz gibi belediye hizmetlerinin tümünden yararlanmaktadır. Taşınmaz bulunduğu mevki itibari ile ana arterler ve kitle ulaşım araçlarının güzergahında, İSTOÇ metrosuna yürüme mesafesinde, büyük cami yanında işyerlerine ve meskun yerlere yakın, ilçe merkezi ile irtibat kolaylığı bulunmaktadır.

Bina çevresinde 8 araçlık otopark bulunmaktadır. Pencereler ısı camlı alüminyum doğramadır.

MUHAMMEN BEDELİ: Açık arttırmaya çıkarılacak taşınmaz için tespit edilen muhammen bedel 12.000.000,00 TL (Y/OnikimilyonTürkLirasıdır) olarak taktir edilmiştir. Söz konusu muhammen bedelden ihaleye çıkacak gayrimenkulün ihale bedelinin % 30’u peşin geri kalan kısmı 24 ay eşit takside bölünerek her ay için senet mukabili ödenecektir. Ödemenin tamamının peşin yapılmak istenilmesi halinde kalan %70’lik kısmına nakit ödeme sebebi ile %15 indirim yapılacaktır.

 


Eklenme Tarihi : 17/01/2015
Bu haber 4038 kez okundu.