2013 Yılı 34. Olağan Genel Kurul Toplantısı

2013 Yılı 34. Olağan Genel Kurul Toplantısı

S.S. İstanbul Toptan Ticaret Depolama ve Küçük Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ nin 2013 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Mayıs 2014 tarihinde Wow İstanbul Hotels & Convention Center, konferans salonu İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yeşilköy adresinde yapıldı.

Genel Kurul toplantısında alınan kararlar şöyle;


Yönetim Kurulunun 2013 yılı çalışma raporu, denetim kurulu raporu, bilançosu ve gelir - gider farkı hesapları genel kurula okunarak, müzakereye sunuldu. Müzakerenin tamamlanmasının ardından, kooperatifin 2013 yılı yönetim kurulu
yıllık çalışma raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir-gider farkı hesapları ayrı ayrı oylandı oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Nahit KEMALBAY konuşmasında;


’’ İSTOÇ SARAY tadilat ruhsatımızı 5 Haziran 2013 tarihinde aldık. Hemen ihale çalışmalarını tamamlayıp, otel ek bina kaba inşaatını ihale ettik. Bu inşaatın kazık ve iksalı hafriyatı tamamlanmıştır. Temel imalatı Eylül ayında bitecektir.
Yine İSTOÇ SARAY Otel binamızın giydirme cephe ihalesi Ocak ayında ihale edilmiş, cam kompozit ve diğer aksesuar malzemeleri belirlenmiş, burası da 2014 Aralık ayında bitecektir.
Yine İSTOÇ SARAY projemizin AVM bölümünün çelik çatı ve tüm teras çatı ihale işlemleri yapılmış, bu bölümde Ekim ayında tamamlanmış olacak. AVM bölümünün kiralanacak seviyeye gelmesi için ortak alanların ince işleri mekanik ve elektrik tesisatının ihale edilmesi için gerekli teknik çalışmalar yapılmaktadır. Önümüzdeki ay içinde ihalesini yaparak bu yılsonu yetişmese önümüzdeki yılın ilk aylarında ihale aşamasına geleceğini tahmin ediyoruz. Otel ve AVM ile ilgili kiralama çalışmalarımız da önümüzdeki ay itibari ile başlayacaktır
Bu konu ile ilgili verilen taahhütnamelerin bazı üyelerimizin kafasını karıştırdığını görüyoruz. Şunu herkes bilsin gerek İSTOÇ SARAY ve gerekse diğer müşterek mülklerimizin kira veya herhangi bir kararını alırken sizlerin onayını almadan herhangi bir işlem yapmayacağız. Yani bizim yapacağımız herşey sizin verdiğiniz yetki doğrultusunda olacaktır. Zaten öyle bir yetkimizde yok.'

YT Blok
Eski yönetim binasının olduğu yere 30.000 m2 inşaat alanı olan güzel bir prestij bina yapacağız. Bu yerin avan projesi tasdik edilmiş olup, ruhsat işlemleri devam etmektedir. En kısa zamanda inşaatına başlanacaktır.

E3 Blok
Yönetim binamızın yanı E1 ve E2 Plazaların arasında kalan eski kaldırılan direğin yeri, henüz proje çalışmaları yapılmakta bu projenin otoparklı ve çok katlı olmayan, orjinal bir bina olması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

P Blok
5 ada İş Bankası yanında kaldırılan elektrik direğinin yerine yapılacak 1.070 m2 kullanım alanı olan ve 5. adadaki işyerlerini rahatsız etmeyen yerine uygun bir proje çalışması yapılmış olup, proje tasdiki yapıldı. Ekim ayı gibi inşaatı tamamlanmış olacaktır. P Bloğa gelen tekliflere göre üye kaydı yapılacaktır.

Tapu Çalışmalarımız
Geçen genel kuruldan bugüne kadar yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde tapu nüshası projelerimizin İ, Ü, Z tipi yerlerin dışında diğer bölümlerimizin tamamı onaylandı bitti. Kalan bu bölümlerimizin proje nüshasının imzalanması
da önümüzdeki ay bitmiş olacaktır.
Arsa paylarının hesaplanması bir üniversite denetiminde bu işle ilgili bilgi ve birikimi olan kişilerin denetiminde yapıldı.
Site yönetim planı yenilenerek gerek hukukçular gerekse tapucular tarafından incelenerek, yoğun çalışmalar yapılıp, tapuya teslim edildi.
Tapu çalışmalarımızla ilgili yönetim binamızda bir çalışma katı ayırdık. Bizim teknik personelimiz, tapu işlemlerimizi yapan üç değerli tapu müdürü ve bu çalışmalara destek aldığımız üniversite ve diğer çalışanlar yoğun bir çalışma ile bugüne kadar tamamlanan tapuları bugünden itibaren hak sahiplerine vererek tapu verme işlemimizi bugün başlatıyoruz. Bugün burada 50 adet tapu vererek tapu verme işlemini başlatmış olacağız. Daha sonra yapacağımız bir törenle bir kutlama yaparak yıllardır beklediğimiz bu gururu beraber yaşayacağız. ‘’ dedi.


Yönetim kurulu 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu ve Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu ve oy birliği ile ibra edildi.

Genel giderlere katılım payı (aidat) olarak yapılacak ödemelerin miktar, zaman ve ödeme esaslarının belirlenmesi maddesinde, Yönetim Kurulu Başkanı Nahit KEMALBAY söz aldı, aidatların artırılmasının gerektiğini eğer artırılmazsa
aidatların kooperatifin mal varlığından karşılanarak kooperatifin zarara uğrayacağını belirtti. Aidatlara zam yapılması oylandı, zam red edildi. Aidatların eski haliyle devam edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gecikmeli ödemelere uygulanacak vade farkı oranının aylık %1,5 olarak uygulanmasını, ortak ödemelerin de üyelere kolaylık olması açısından ortalama vade ile tahsilâtı oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi oylandı. Başkan Yardımcısı Mehmet DUYULMUŞ Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu aylık ücretlerini eskisi gibi ödenmesini önerdi. Bu durum oylandı ve oy birliği
ile kabul edildi.

Yönetim kuruluna bütçede fasıllar arası aktarma yapma yetkisinin verilmesi oylandı, yönetim kuruluna bütçede fasıllar arası aktarma yapma yetkisi oy birliği ile kabul edildi.

2014 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesi oylandı, tahmini bütçe bütün kalemleri ile birlikte 101.620.000,00 TL’ sı olarak oy birliği ile kabul edildi.

2134 Ada 1 parsel İSTOÇ Sarayın (AVM – OTEL) kiralanması ve gerektiğinde tapuya kiralama şerhi konulması konularında Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Kooperatif ana sözleşmesinin süreyle ilgili 5. Maddesinin ( Eski şekil: Kooperatifin süresi 35 yıldır. Yeni şekil: Kooperatifin süresi 45 yıldır) değiştirilmesine karar alınması maddesinde, sözleşmesinin 6.maddesinde belirtilen amacının gerçekleşmesi ile ilgili çalışmaların devam etmekte olduğu, ancak ana sözleşmede belirtilen sürenin dolması nedeniyle, kooperatifin faaliyetlerinin hukuken durması söz konusu olacağından, bu sürenin geriye kalan işlerin tamamlanması ve bütün ortakların işyeri tapularının verilmesi süresi göz önünde tutularak uzatıldığı. Bu uzatma ile ilgili yapı kooperatiflerinin
bağlı olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünden 05.12.2013 tarih ve 20 sayı ile izin alındığını, genel kurulun kabulünü müteakip tescil ve ilan edileceği belirtildi. Madde oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

Kooperatife yeni üye kayıtları için üye olacaklardan asgari m2 bedelinin 1.250.- TL’ den az olmamasına ve en fazla 72 Aya kadar vade yapılarak üye kaydedilmesi hususu oylandı,  oy çokluğu ile kabul edildi.  

Tapu dağıtım maddesinde, 43 adet tapu ilk etapta mülk sahiplerine teslim edildi. Tapusunu teslim alanlardan Aziz Biçinciler yönetim kuruluna teşekkür etti. 

 

Dilekler ve temennide, Yönetim Kurulu Başkanı Nahit KEMALBAY tüm bu konuşmalardan dolayı ve genel kurula katılımdan dolayı teşekkür etti.

 

   


 
 

 

     

    
 

    
 

 


Eklenme Tarihi : 26/05/2014
Bu haber 6349 kez okundu.